29-30.06.2019
24-25.08.2019
07-08.09.2019
05-06.10.2019 
19.10-20.10.2019
16-17.11.2019
30.11-1.12. 2019
 

5.10-6.10.2019

26.10-27.10.2019
9.11-10.11.2019
23.11-24.11.2019

terminy.

CPES Parasol 

 

kontakt:

796 759 945

Monar

 

kontakt:

790 726 960

Zadanie publiczne jest realizowane  w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu  Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.