przetestuj się 

FreD goes net to skuteczny program wczesnej interwencji

profilaktycznej skierowny do osób w wieku 13-21 lat, które

eksperymentują, zażywają lub miały pierwszy kontakt

z substancjami psychoaktywnymi, takimi jak

narkotyki, alkohol czy dopalacze.

 

Zadanie publiczne jest realizowane  w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu  Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.