FreD goes net

Skuteczny program wczesnej interwencji profilaktycznej skierowny do osób w wieku 13-21 lat, które eksperymentują, zażywają lub miały pierwszy kontakt z substancjami psychoaktywnymi, takimi jak narkotyki, alkohol czy dopalacze.