Aktualności2020-03-29T16:23:33+02:00

Aktualności

Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda ciebie na takie patoklimaty

Audycja Radia Kraków "Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda ciebie na takie patoklimaty" na temat kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. "Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi, z którymi na co dzień współpracują Monika Borkowska-Żebrowska – kierownik działu profilaktyki w MCPU w Krakowie oraz asp. szt. Robert Bretner Czytaj więcej

FreD Goes Net – o pierwszeństwie pomocy przed karą

Zachęcamy do posłuchania audycji Radia Kraków Pierwszy krok na temat programu FreD goes net. "Program wczesnej interwencji FreD Goes Net jest pomysłem niemieckim. W Polce był realizowany od 2007 roku do 2010 w międzynarodowej kooperacji z policją i niemieckim wydziałem zdrowia. Obecnie koordynatorem projektu jest Krajowe Biuro ds. Prze­ciwdziałania Narkomanii Czytaj więcej

Fred goes net w kampanii Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej wczesnej profilaktyki uzależnień

Od października ruszyła kampania Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą wczesnej profilaktyki uzależnień.  Jest ona skierowana do młodych osób, które z racji wieku mogłyby eksperymentować ze środkami psychoaktywnymi oraz do ich rodziców/opiekunów. Kampania, za pomocą spotów wyświetlanych w autobusach MPK oraz kolei promuje aktywny tryb życia zamiast niebezpiecznych dla zdrowia eksperymentów oraz bliskie Czytaj więcej