dla uczestników

jaki jest cel uczestnictwa w programie?

Głównym celem programu FreD goes net jest ograniczenie ryzyka rozwoju uzależnienia poprzez zapobieganie eskalacji używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych używanych przez młodzież .

co daje udział we FreD goes net?

Młoda osoba, która eksperymentuje z narkotykami bądź sięga po alkohol, dość szybko zaczyna doświadczać negatywnych tego konsekwencji: pojawiają się problemy z prawem, konflikty w domu, kłopoty w szkole lub w pracy .

Udział w programie:

— poszerza wiedzę na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych,
— pozwala krytycznie spojrzeć na własne używanie narkotyków,
— wiąże się z pomyślnymi dla uczestnika korzyściami, np. możliwością umorzenia postępowania karnego, łagodniejszych działań dyscyplinarnych czy mniejszych sankcji w szkole lub w pracy,
— odbycie rozmowy wstępnej i 8-godzinnych warsztatów kończy się otrzymaniem certyfikatu, który uczestnik może okazać instytucji kierującej i poprawić swoją sytuację związaną z faktem przyłapania na używaniu,
— rozmowa podsumowująca z rodziną często przynosi uczestnikowi korzyści w domu — związane z lepszym wzajemnym rozumieniem się członków rodziny i wypracowaniem nowego sposobu kontaktu z nastolatkiem.

fred goes net