Audycja Radia Kraków „Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda ciebie na takie patoklimaty” na temat kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi, z którymi na co dzień współpracują Monika Borkowska-Żebrowska – kierownik działu profilaktyki w MCPU w Krakowie oraz asp. szt. Robert Bretner z wydziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.”

Posłuchaj audycji