Zachęcamy do posłuchania audycji Radia Kraków Pierwszy krok na temat programu FreD goes net.

„Program wczesnej interwencji FreD Goes Net jest pomysłem niemieckim. W Polce był realizowany od 2007 roku do 2010 w międzynarodowej kooperacji z policją i niemieckim wydziałem zdrowia. Obecnie koordynatorem projektu jest Krajowe Biuro ds. Prze­ciwdziałania Narkomanii (KBPN), centralna instytucja statutowo zajmująca się zagadnieniem narkomanii. Program finansowany jest z budżetu Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. O treningu FreD Goes Net Joanna Gąska rozmawia z Katarzyną Krzykawską ze Stowarzyszenia Monar w Krakowie oraz Katarzyną Niklas z Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol.”

Posłuchaj audycji