realizatorzy.

Katarzyna Niklas-Wołoszyn 

 

Psycholog,  terapeuta rodzinny, asystent psychodramy, koordynator

i realizator warsztatów FreD goes net od 2017 roku. 

 

Pracuje w Centrum Profilaktyki

i Edukacji Społecznej PARASOL.

Centrum Profilaktyki i Edukacji

Społecznej PARASOL

Stowarzyszenie Monar

Poradnia Profilaktyki,

Terapii i Leczenia Uzależnień

w Krakowie

Katarzyna Woźniak 

 

Psycholog, Certyfikowany Terapeuta Uzależnień. Asystent Psychodramy

w trakcie trwania szkolenia z II stopnia Psychodramy. Certyfikowany Terapeuta Motywujący. 

 

 

 

 

Honorata Harsche

 

Pedagog resocjalizacji. Pracownik programu redukcji szkód Drop-in KRAKOWSKA 19, partyworker

w projekcie Czyste Bity oraz wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego SIEMACHA Spot 24/7.

 

W 2018 r. koordynowała

i realizowała program profilaktyki selektywnej dotyczącej używania substancji psychoaktywnych dedykowany młodzieży przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych

i wychowawczych LIVE PROGRAM.

 

Koordynator i realizator warsztatów FreD Goes Net od 2019 r.

 

Katarzyna Pszyk-Wasyl 

 

Pedagog resocjalizacji. Partyworkerka projektu Czyste Bity.

 

Doświadczenie zawodowe nabywała pracując w programie redukcji szkód Drop-in KRAKOWSKA 19 oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego. 

 

Realizator warsztatów FreD Goes Net od 2019 r.

Zadanie publiczne jest realizowane  w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu  Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.