aktualności.

FreD goes net w kampanii Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej wczesnej profilaktyki uzależnień

 terminy spotkań

Zachęcamy do posłuchania audycji Radia Kraków Pierwszy krok  na temat programu FreD goes net

Audycja Radia Kraków Narkotyki i dopalacze zabijają na temat kampanii 

edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

Zadanie publiczne jest realizowane  w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu  Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.